Baby Club Žabka

Plávanie pre bábätká v okolí Banskej Bystrice. Plavecké certifikované centrum s morskou vodou pre plávanie dojciat, batoliat a predškolákov. ( deti od 4 roch mesiacov do 6 rokov)

facebookyoutube
 

Sme veľmi radi, že ste si pre túto príjemnú aktivitu, akou je plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku vybrali práve naše stredisko. Chceme vám ponúknuť kvalitné služby, preto je nutné plne rešpektovať a dodržiavať zásady a pravidlá uvedené v tomto prevádzkovom poriadku.

Organizačné zásady:

Jeden kurz trvá 4 týždne. Frekvencia lekcií je jedenkrát do týždňa tzv. “malý” kurz (4 lekcie) alebo dvakrát do týždňa tzv.” veľký” kurz (8 lekcií) Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. Výcvik detí vedú odborní inštruktori „plávania“ dojčiat a batoliat na základe spolupráce s rodičmi. Do vody vstupuje s dieťatkom iba jeden z rodičov. Na lekcie je nutné chodiť včas. Pokojný priebeh má vplyv na lepšiu spoluprácu dieťatka pri výcviku. Na prezliekanie a dôkladnú hygienu je nutné počítať 15 minút. Celková doba pobytu v našom stredisku plávania je nieje obmedzená. Program a denný režim dieťaťa je nutné zorganizovať tak, aby dieťa pred plávaním bolo odpočinuté a nebolo hladné.

Zoznam potrebných vecí na lekciu:

 • lekárske potvrdenie ( môžete si ho stiahnuť u našej stránky)
 • plienku na plávanie pre dieťatko ( odporúčame plienku BABY LOVE z DM,huggies plienky na plavanie sú u nás zakázané nakoľko nespĺňajú hygienické normy!!!)
 • čisté plavky pre rodiča
 • potreby na prebaľovanie a hygienu dieťaťa
 • gumová obuv určená do vlhkého prostredia
 • osušku pre dieťa a rodiča
 • jedlo a pitie pre dieťa

K dispozícii máte:
Mydlo zvlášť pre deti a zvlášť pre rodičov

Hygienické zásady:

 • Pred vstupom do bazéna je nutné použiť toaletu a povinne umyť seba aj dieťa bez plaviek mydlom
 • Potom, keď je rodič osprchovaný, zoberie si dieťa a sprchuje už len dieťa.
 • Do priestorov bazéna vstupujte v plavkách až po dôkladnej hygienickej očiste
 • Pred vstupom do bazéna je nutné vypnúť dlhé vlasy
 • V prípade použitia WC počas výcviku, je nutné opäť vykonať osobnú hygienu
 • Plienky u detí musia byť priliehavé okolo stehien i pásu
 • V priestoroch strediska je zakázané chodiť bosý. Vhodná je gumová obuv určená do vlhkého prostredia
 • V prípade použitia nočníka je dôležité na to upozorniť personál. Všetky nočníky sa vždy po použití umývajú a dezinfikujú
 • V prípade uvoľnenia sekrétu z nosíka slúžia na utretie papierové vreckovky pripravené na okraji bazéna
 • Pri prípadnom znečistení vody dieťaťom je lekcia prerušená do odstránenia nečistoty
 • Pred vstupom do sauny je potrebné sa dobre osušiť a nesadať si v mokrých plavkách na drevo, podložiť si uterák pod seba
 • V saune je zakázané konzumovať jedlo, ale je možné dojčiť, prípadne dať dieťaťu plastovú fľašu s nápojom
 • Po skončení lekcie doporučujeme dodržať aklimatizačnú dobu minimálne 30 minút, k dispozícii je detský kútik
 • Pomôcky, podložky a hračky sú denne dôkladne vyčistené a vydenzifikované

Naše stredisko nezodpovedá:

 • za pošmyknutie sa v priestoroch bazéna a spŕch ( nutnosť použiť gumovú obuv, zvýšené riziko pošmyknutia sa vo vlhkom prostredí)

Všeobecné podmienky poskytovania služieb:

Pravidlá kurzov

 • Poplatok za kurz musí byť zaplatený najneskôr 5 dní pred začatím prvej lekcie
 • V cene kurzu je zahrnutých 4 respektíve 8 lekcií
 • Platba kurzu môže byť v:
  A/ hotovosti
  B/ na číslo účtu:
  SK23 1100 0000 0029 2690 5638
  variabilný symbol: dátum narodenia dieťatka,
  správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťatka

Ospravedlnenia a čerpanie náhradných lekcií

 • Pri zakúpení malého kurzu alebo veľkého kurzu si môžete riadne ospravedlniť neobmedzený počet lekcií. Všetky riadne ospravedlnené lekcie sa vám vrátia do vášho konta ako náhrady a tie môžete čerpať podľa dostupnosti kalendára kurzov podľa tohto video návodu
 • Svoju absenciu hláste najneskôr do 8:00h v deň konania vašej lekcie. 1. a to v online systéme po prihlásení cez vaše prihlasovacie meno a heslo formou e-mailu alebo inou formou nakoľko náš systém je elektronicky a iný typ náhrady nezaznamenáva !!!. Pokiaľ máte problém sa prihlásiť do našeho systému je potrebné zaslať sms o absencii najneskôr však do 8,00 v deň kedy máte lekciu absolvovať!!!
 • Ospravedlnené nahlásené vymeškané lekcie je možné si nahradiť, termín náhrady si treba sledovať v náhradovom systéme po prihlásení do vašeho konta.Náhradná lekcia sa dá vybrať najneskôr do troch mesiacov od kedy bola vymeškaná.Po tomto termíne Vám nárok na náhradu prepadá. V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas výuky ani inštruktorky ako pri bežnej lekcii. V prípade, že rezervovaná náhradná lekcia je nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, považuje sa za vyčerpanú.
 • Peniaze sa za vymeškané lekcie, neúčasť na kurze z akýchkoľvek dôvodov nevracajú ( výnimka je preukázateľná vina prevádzkovateľa). Neabsolvované ospravedlnené lekcie je možné niekomu podarovať ako kredity s ich pôvodnou platnosťou

Náhradné lekcie sa z ceny kurzu neodpočitávajú ani sa za kurz nevymieňajú!

 • Lekcie sa môže zúčastniť iba dieťa riadne prihlásené na základe vyplneného registračného formulára a s písomným súhlasom ošetrujúceho pediatra (nevyhnutné odovzdať inštruktorke na 1. lekcii)
 • Organizátor sa zaväzuje písomne, mailom, alebo telefonicky informovať o zaradení dieťaťa do kurzu. Rodič sa môže informovať na telefónom čísle: 0904 256 099
 • Pokiaľ sa prihlásite na kurz (ústnou, písomnou, alebo inou formou) a do dvoch týždňov od začatia daného kurzu nám nedáte vedieť, neuhradíte poplatok za kurz a nereagujete ani na výzvu, že o kurz nemáte záujem, automaticky sa Vám stiahnu náhradky za neabsolvané lekcie a v prípade , že náhradky nemáte, sa Vám zablokuje Vaše konto v rezervačnom systéme. Pre odblokovanie konta a možnosti čerpania náhrad je potrebné uhradiť sumu 14€.
 • Pokiaľ by rodič alebo osoby sprevádzajúce dieťa vykazovali známky ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť lekciu dieťaťu a to bez náhrady
 • Rodičia sa musia samy oboznámiť pred zahájením kurzu s prevádzkovým poriadkom, uverejnený na webe, metodikou plávania, hygienickými a bezpečnostnými zásadami
 • Porušenie jednotlivých ustanovení prevádzkového poriadku oprávňuje inštruktora k vyradeniu účastníka z kurzu bez náhrady
 • Do bazéna s dieťaťom môže ísť iba jedna dospelá osoba, ktorá má za dieťa plnú zodpovednosť v bazéne ako aj v celých priestoroch baby clubu.
 • Doprovod, ktorý ide s vami na bazén, je povinný použiť gumovú, čistú obuv vhodnú do vlhkého prostredia alebo návleky
 • Natáčanie a fotenie je povolené iba pre súkromné účely
 • Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Platí zákaz vynášania hračiek z bazéna
 • Nenechávajte deti jesť v priestoroch bazéna

STORNO PODMIENKY

 • Za preloženie kurzu minimálne deň pred jeho začatím sa platí poplatok vo výške jednej lekcie.
 • Pri zrušení kurzu viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá suma
 • Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie
 • Zrušením kurzu po 1 lekcii (platí pre kurz 1x týždenne) alebo 2 lekcii (platí pre kurz 2x týždenne) vzniká storno poplatok 50%
 • Pri zrušení kurzu po 2 lekciách (platí pre kurz 1x týždenne) a po 4 lekciách (platí pre kurz 2x týždenne) zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% storno poplatok.
facebooktwittergoogle_plus